انواع مفاسد اقتصادی

دکتر عبدالملکی در همایش مبارزه با مفاسد اقتصادی انواع آن را برمیشمرد که عبار اند از:

1)مفاسد «بانکی»: وام‌های خاص مانند وام با مقدار کلان، با بهره‌‌ی کم، بدون وثیقه یا عدم بازپرداخت وام
2)مفاسد «ارزی» : مانند اخذ ارز دولتی و خرج آن در راه های دیگر.
3)مفاسد «گمرکی» : مانند قاچاق که از مرزهای رسمی و غیر رسمی اتفاق میافتد.
4)مفاسد «ثبتی» مانند زمین‌خواری، کوه‌خواری، دریاخواری
5)مفاسد «مالیاتی»: فرار مالیاتی
6) مفاسد «بودجه‌ای» که اختلاس، سرقت از بودجه، حقوق‌های نجومی در این دسته بندی قرار می‌گیرد
7)ویژه خواری که از دو طریق یعنی امتیازهای خاص و مجوزهای خاص صورت می‌گیرد

http://simafekr.tv/video/25786/

1 پسندیده

بهترین راهکار برای پیشگیری از همه‌ی این موارد
شفافیت اقتصادی(اطلاعاتی) و سیاسی در کنار یکدیگر است.