منابع پیش‌نهادی برای آشنایی و مطالعه فناوری شهروندی

در این موضوع منابع و مطالب پیش‌نهادی پیرامون فناوری شهروندی را به شما معرفی کنیم؛

  1. جلسه آموزشی فناوری شهروندی
  2. سایت مرجع در حوزه سامانه‌های فناوری شهروندی (Civictech.guide)
  3. کتاب The first Introduction to Civictech
  4. لیستی از سامانه‌های موفق در این عرصه
  5. کتاب نوآوری باز آقای هنری چسبرو
  6. منابع و مطالب پیرامون فناوری شهروندی
  7. تجربیات ایران
2 پسندیده