منابع علمی مبانی تعارض منافع

منابع علمی مرتبط با مبانی تعارض منافع معرفی و بارگذاری می شود.

مفهوم فلسفی تعارض و جایگاه آن در مکاتب تربیتی مدرن

رشته: الهیات و معارف اسلامی - مدرسی معارف اسلامی ـ آشنایی با منابع اسلامی

پدیدآور: سیداحمد وحدتی شبیری استاد راهنما: محمدجواد عنایتی‌راد استاد راهنما: حسن نقی‌زاده استاد مشاور: جواد ایروانی
دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری

1 پسندیده

بررسی تطبیقی سود و مصلحت در نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه قرآن و حدیث

دکتری تخصصی (PhD) 1397

رشته: الهیات و معارف اسلامی - مدرسی معارف اسلامی ـ آشنایی با منابع اسلامی

پدیدآور: سیداحمد وحدتی شبیری استاد راهنما: محمدجواد عنایتی‌راد استاد راهنما: حسن نقی‌زاده استاد مشاور: جواد ایروانی

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری

1 پسندیده

تعارض مالکیت خصوصی و منفعت عمومی در فقه امامیه و آراء دیوان عدالت اداری

دکتری تخصصی (PhD) 1396 رشته: حقوق - حقوق عمومی

پدیدآور: حسن امجدیان استاد راهنما: محمدرضا ویژه استاد مشاور: علی‌محمد فلاح‌زاده استاد مشاور: محمد ربیعی
دانشگاه علامه طباطبائی

1 پسندیده

بررسی فقهی تعارض احکام حکومتی با حقوق اشخاص

کارشناسی ارشد 1395 موضوع: معارف اسلامی رشته: الهیات و معارف اسلامی - فقه سیاسی

پدیدآور: هادی کوشکی استاد راهنما: علیرضا رستمی قفس‌آبادی
دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

1 پسندیده