نقش پایش عملکرد کارکنان یک سازمان در شفافیت

پایش عملکرد (نظارت، ارزیابی، مدیریت) چه کمکی به بهبود شفافیت در یک سازمان می تواند بکند؟
بطور کلی ارتباط بین شفافیت و مدیریت عملکرد سازمان چگونه است؟
منابع کمکی برای مطالعه معرفی بفرمایید.

2 پسندیده

مقاله زیر به نظر ارتباط بین شفافیت و عملکرد سازمان را بیان می‌کند:

Erik Berggren Rob Bernshteyn, (2007),“Organizational transparency drives company performance”, Journal of Management Development, Vol. 26 Iss 5 pp. 411 - 417
berggren2007.pdf (170.5 کیلوبایت)

مقاله زیر هم در مورد مزایا و اجرای شفافیت عملکرد هست:

The benefits and implementation of performance transparency: The why and
how of letting your customers ‘see through’ your business

merlo2017.pdf (677.2 کیلوبایت)

1 پسندیده