راهبردهای توسعه‌ی دولت الکترونیک در کشور

در رابطه با دولت الکترونیک صحبت زیاد شده، ولی یک نقص جدی در عدم اجرای آن، اتخاذ راهبردهای نادرست در توسعه‌ی آن است. در این نوشته برخی راهبردهای صحیح توسعه‌ی دولت الکترونیک، که عمدتاً برگرفته از تجارب جناب مهندس میردامادی است، را ذکر می‌کنم:

 • در دولت الکترونیک، ابتدا از ساده‌ترین و خلاقانه‌ترین روش‌ها استفاده کنیم.
  توضیح: الزاماً پیشرفته‌ترین سخت‌افزارها و گران‌ترین نرم‌افزارها بهترین پاسخ برای استقرار سامانه‌های دولت الکترونیک نیستند.
  نمونه مصادیق:

 • در دولت الکترونیک، مراجعه‌ی حضوری ممنوع!
  توضیح:
  نمونه مصادیق:

 • در دولت الکترونیک، برای احراز هویت، از روش‌هایی که پیشتر احراز هویت کرده‌اند استفاده کنیم.
  توضیح: مانند تلفن همراه و کارت بانکی
  نمونه مصادیق:

 • در دولت الکترونیک، برای احراز هویت، نیاز به هیچ مدرکی جز تلفن همراه نیست.
  توضیح:
  نمونه مصادیق:

 • در دولت الکترونیک، توزیع سخت‌افزار سمت کلاینت (استفاده کننده) یعنی شکست.
  توضیح:
  نمونه مصادیق:

 • در دولت الکترونیک، درآمدزایی دستگاه‌ها مبتنی بر فروش داده، به کلی ممنوع
  توضیح:
  نمونه مصادیق:

 • در دولت الکترونیک، به طور جد مراقب ذی‌نفعی‌ها و تعارض منافع باشیم.
  توضیح:
  نمونه مصادیق:

 • در دولت الکترونیک، از روش دولت به مثابه بستر استفاده کنیم.
  توضیح:
  نمونه مصادیق:

 • در دولت الکترونیک، ایجاد ارتباط میان سامانه‌های فعلی ارزشمندتر از ایجاد سامانه‌های جدید و جامع است.
  توضیح:
  نمونه مصادیق:

 • در دولت الکترونیک، دستگاه‌های دولتی باید زحمت ارتباط و تبادل داده میان خود را بکشند، نه اینکه آنرا به دوش مردم بیندازند.
  توضیح:
  نمونه مصادیق:

4 Likes