ایده های پیگیری مبانی دینی شفافیت و تعارض منافع

مجموعه ایده های مختلفی برای پیگیری مبانی دینی شفافیت، تعارض منافع و… تاکنون مطرح شده است و احتمالا خواهد شد.
این موضوع را برای طرح و ثبت آنها ایجاده کرده ایم.
این موضوع با توجه به کارکرد درونی آن فعلا فقط برای همکاران قابل مشاهده است.

ایده‌ این است که هر روز یک یا دو صفحه قرآن رو با هم بخونیم یا به اشتراک بذاریم یا مثلا یه ربع قبل از نماز با هم بخونیم و آیاتی رو که به هر جهت مرتبط دیدیم رو یادداشت کنیم تا روش تحقیق کنیم.
ضمنا برای آن یک گروه مجازی هم درست کنیم تا افراد غائب بی بهره نمانند.
هم برکت کاره، هم انشالله بدرد کار ما هم خواهد خورد.

2 پسندیده