اسناد و دستورالعملها در خصوص شفافیت و موضوعات مرتبط در نظام بانکی کشور

ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط مؤسسات اعتباري:

این ضوابط در سال 1396، توسط شورای پول و اعتبار تصویب شده است و اجرای آن از سوی تمامی بانک ها، الزامی است. نکته جالب تفکیک بین انواع اطلاعات است. اطلاعاتی که در حاکمیت شرکتی برای سهامداران و ذی نفعان منتشر می شوند- اطلاعاتی که در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد و اطلاعاتی که برای عموم باید منتشر شوند. هرچند مورد سوم، کمترین تعداد بندها را به خود اختصاص داده است.

ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط مؤسسات اعتباري.pdf (100.2 کیلوبایت)

3 پسندیده

1- انتشار اطلاعات مربوط به صورتهای مالی

2- انتشار اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک

3- انتشار اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی

4- انتشار اطلاعات مربوط به رویدادهای با اهمیت

1 پسندیده

دستورالعمل الزامات ناظر بر حاكميت شركتي در مؤسسات اعتباري غيردولتي

دستورالعمل الزامات ناظر بر حاكميت شركتي در مؤسسات اعتباري غيردولتي در (1٠1) ماده و يک تبصره در يکهزار
و دويست و سي و يکمين جلسه مورخ 1396/02/12 توسط شورای پول و اعتبار تصویب گردید.
یکی از مباحث مهم در حکمرانی شرکتی مدیریت تعارض منافع است.
ماده 35 در شش بند مربوط به مدیریت تعارض منافع است.

ضوابط_حاکميت_شرکتي-_با_اعمال_نظرات_کميسيون_فرعي_شورا.pdf (3.4 مگابایت)

4 پسندیده

گزارش شفافیت مالی در بانک توسعه صادرات

این گزارش توسط اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات ایران در سال 1396 تهیه شده است.
منبع در این لینک

گزارش شفافیت مالی در بانک توسعه صادرات.pdf (841.3 کیلوبایت)

شفافیت و انتشار اطلاعات در بانک پارسیان

بانک پارسیان در راستای شفافیت، سالانه گزارش‌هایی ذیل سه عنوان زیر منتشر می‌کند:
1- اطلاعات صورت های مالی
2- اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک
3- حاکمیت شرکتی
در ذیل عنوان سوم، این زیرعنوان‌ها قرار دارند:
3-1- اعضای هیئت مدیره
3-2- اعضای هیئت عامل
3-3- ساختار مالکیت
3-4- ساختار سازمانی
3-5- گزارش حسابرسی
3-6- تغییرات سرمایه
3-7- تصمیمات مجمع
3-8- گزارش هیئت مدیره

در صفحه «شفافیت و انتشار اطلاعات» با کلیک بر روی هر یک از عنوان‌ها و زیرعنوان‌ها، گزارش مربوطه در دسترس قرار می‌گیرد.
لینک مطلب

1 پسندیده