فهرست مؤسسات و نهادهای داخلی فعال در عرصه‌ی مبارزه با فساد

 • مؤسسه پیشگامان شفافیت و پیشرفت (اندیشکده شفافیت برای ایران - سمن) - توضیحات

 • مرکز غیردولتی توسعه فراگیر سلامت اداری و مبارزه با فساد (سمن) - لینک وبسایت

 • دیدبان شفافیت و عدالت (سمن) - لینک وبسایت

 • مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه - جهاد دانشگاهی - لینک وبسایت

 • جمعیت هم‌اندیشان دادخواه (جهد) - لینک

 • قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی (لینک وبسایت)

 • هسته پژوهشی مبارزه با فساد(؟) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 • مؤسسه فرهنگی هنری سفیر صبح پارسیان - لینک وبسایت

 • مرکز سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ اتاق بازرگانی تهران - لینک وبسایت

 • مؤسسه حفاظت از داده و شفافیت اطلاعات (موسسه مردم نهاد توسعه فراگیر شفافیت) https://idpf.ir/about/

 • جمعیت مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد

 • جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد درباره ما - جمعیت پایش شفاف‌سازی و ریشه‌کنی فقر و فساد

 • انجمن حسابداری ایران

 • انجمن مدیریت رفتار ایران

 • پژوهشکده تدبیر اقتصاد

9 Likes

پیرامون قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی (لینک وبسایت)


2 Likes

پیرامون مؤسسه حفاظت از داده و شفافیت اطلاعات

2 Likes