تالار گفت‌وگو شفافیت برای ایران از نگاه دیگران

جمع‌آوری مطالب دیگران در رابطه با تالار گفت‌وگوی اندیشکده.

در شماره اول فصل‌نامه جامعه اندیشکده‌های ایران دو صفحه به معرفی تالار گفت‌وگو اختصاص یافته است:

IranThinktanks.com-magazine9807-3.pdf (13.6 مگابایت)

4 Likes