تغییر مبلغ قراردادی جنجالی | سامانه شفافیت قراردادها

منتشر شده در: تغییر مبلغ قراردادی جنجالی | اندیشکده «شفافیت برای ایران»

تغییر مبلغ قراردادی جنجالی خبرگزاری مشرق اوایل هفته خبری را با این تیتر کار کرد که «تحقق دیدگاه‌های رئیس جمهور چقدر از بیت‌المال آب می‌خورد؟» . در این خبر به استناد با سامانه شفافیت قراردادهای دولتی به قراردادی ۱۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالی میان نهاد ریاست جمهوری و فردی به نام آقای «محمدجواد مباشری» اشاره شد بود. موضوع…

1 پسندیده