در رابطه با دسته‌بندی درباره شفافیت

شفافیت سریع‌ترین، کم‌هزینه‌ترین، ساده‌ترین، مبنایی‌ترین و قابل اعتمادترین سازوکار برای پیشگیری و مبارزه با فساد، افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، ارتقاء شایسته سالاری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان، و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه‌ی اجتماعی است.

در این دسته‌بندی به بحث و گفت و گو پیرامون شفافیت و موضوعات ذیل آن می‌پردازیم