سوت زنی از مشهد کلید خورد

منتشر شده در: https://tp4.ir/سوت-زنی-از-مشهد-کلید-خورد/

پاداش ۲۰۰ میلیونی برای افشاگران فساد روز گذشته هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر برگزار شد و اعضا به بررسی و تصویب ۱۰ دستور کار پرداختند و در مهم ترین مصوبه، آیین نامه حمایت و تشویق اعلام‌کنندگان مفاسد اداری در شهرداری مشهد را به تصویب رساندند. مصوبه ای که حمایت ها و پاداش هایی…

1 Likes