اصول حمایت گری و کمپین سازی

مطالب مربوط به کمپین سازی، حمایت گری و … در اینجا جمع‌آوری می شود.

چطور یک برنامه حمایتگری موفق داشته باشیم؟

2 Likes

خیلی موضوع خوب و لازمی است و ان شاء الله بتونیم مطالب ارزشمندی ذیل این موضوع جمع آوری کنیم.

یکبار با دکتر جوانعلی آذر صحبت می کردم درباره کتابشون که به تازگی چاپ شده. ایشون گفتند که این کتاب دانش کمپین سازی است و به نظرم خیلی به کار اندیشکده ها می آید… .

عنوان:

خط‌مشی گذاری عمومی و ساخت اجتماعی واقعیت

3 Likes


This is a fun game to play as a team either before or after completing your advocacy planning process to get you thinking about any pitfalls and challenges (snakes) you may have forgotten while taking stock of everything you have covered.

1 Likes

جزوه طراحی و اجرای کمپین‌های مسئله‌محور

من قبلا این جزوه را دیده بودم. به نظر می‌رسد برای محتوای این‌جا مناسب باشد. تصاویر جلد و فهرستش به‌همراه فایل جزوه ضمیمه شده است.
(البته با دغدغه مشارکت مردمی در انتخابات تهیه شده است.)

راهنما-کمپین-انتخابات-محله-مسئله.pdf (2.6 مگابایت)

3 Likes