تجارب جالب توجه بین‌المللی در باب لابی و لابی‌گری

Integrity Watch - Meetings

This is a user-friendly interactive database that provides a unique overview of the lobby meetings of the European Commission since December 2014. Read more

4 پسندیده

قوانین پارلمان شیلی در حوزه‌ی تنظیم‌گری لابی در پارلمان
https://www.senado.cl/senado/site/edic/base/port/ley_lobby.html

2 پسندیده

این کلیپ هم جالبه:

1 پسندیده