پروژه‌ها و نهادهای فعال شفافیت در افغانستان

در این موضوع به گردآوری و رصد پروژه‌های شفافیت در افغانستان می‌پردازیم.

موسسه‌ی دیدبان شفافیت افغانستان از نهادهای فعال شفافیت در افغانستان به حساب می‌آید.
این موسسه تا کنون پروژه‌های متعددی را آغاز کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱.رصد پروژه‌های دولتی

۲. انبوهی از پژوهش‌ها در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد:

پژوهشها

pdf فساد و کوشش ها برای تامین عدالت در ولایت کندز

pdf یاداشت پالیسی: آموخته های برنامه نظارت اجتماعی از محاکم پنج ولایت کشور

pdf معامله بر سر معارف؟ سروی مکاتب در 10 ولایت افغانستان

pdf سروی بودجه باز ۲۰۱۷ (خلاصه افغانستان)

pdf کارت گزارشدهی شهروندان درباره خدمات شاروالی ها در افغانستان- ۱۳۹۶

pdf صحت ثروت است : مراقبت از مهمترین سرمایه کشور

pdf تاراجگران امید : اقتصاد سیاسی پنج معدن در افغانستان

pdf اسلام و مبارزه با فساد اداری

pdf ارزیابی سیستم شفافیت ملی افغانستان ۲۰۱۵

pdf تعيينات ارشد و فساد اداری در پوليس شهر کابل

pdf مهار جریان های مالی غیرمشروع در افغانستان

pdf نقش جامعه مدنی در بودجه سازی ولایتی در افغانستان

pdf تعیینات مقام های ارشد و فساد در وزارت امور داخله: عملکردها و برداشت ها

pdf آجه گك: سروي مقدماتي

pdf بررسي وظايف وكلا و ارتباط آن با فساد اداري

pdf در جاده هاي افغانستان: اخازي و رفتار نادرست با راننده گان

pdf بسيج سازي محلات براي نظارت از محاكم

pdf فساد در خدمات: توزيع زمين در چاريكار

pdf اقتصاد افغانستان درتصرف زورمندان

pdf جواز دوكان، شاروالي چاريكار

pdf “عينك امتيازي براي” تغيير

pdf موثريت كمك ها در سطح ولايات

pdf عدالت پنهان، طالبان چگونه نظام قضايي خودرا تطبيق مي كنند؟

pdf سروی بودجه باز 2015

pdf استماع عامه: بودجه ملی سال مالی 1395

pdfاقتصاد سیاسی پنج معدن عمده در افغانستان

۳. برنامه‌های این موسسه

image

۴. پروژه رصد فساد ملی


گزارش‌های مفصلی که این موسسه در رابطه با فساد در افغانستان تولید می‌کند.

۵. فشرده‌های پالیسی

pdf تجزیه و تحلیل بودجه ملی افغانستان سال ۱۳۹۸

pdf مبارزه با فساد در سکتور دفاعی و امنیتی افغانستان

pdf موثريت مساعدت ها : شفاف ساختن مساعدت ها در افغانستان

pdf مبارزه با فساد در افغانستان: تمرکز روی ثبت دارایی ها و دسترسی به اطلاعات

pdf زنان و صنايع استخراجي افغانستان

pdf فشرده پالیسی کابل بانک

5 Likes