فرم های افشا و آشکار سازی منافع

یکی از مهم ترین راهکارهای مدیریت تعارض منافع افشا و آشکار سازی منافع همان ابتدای گرفتن مسئولیت و پست است. این افشا باید در بازه های زمانی متناوبی تکرار و به روز شود.

در ادامه فرم های مختلف و روش های مختلف آشکارسازی منافع مورد بحث قرار می گیرد.

2 Likes

Government of Western Australia (Department of Health) http://www.health.wa.gov.au/circularsnew/attachments/452.pdf

این فرم توسط آقای کشافی ترجمه شده است.

1 Likes

نمونه های دیگری از فرم های افشا:

Board Welcome Kit - Disclosure of Interests form.pdf (631.3 کیلوبایت)

1 Likes

ابزار 10 و 11 کتاب زیر:
2005-Managing_Conflict_of_Interest_in_the_Public_Sector_A_Toolkit.pdf (1.3 مگابایت)

1 Likes