چطور میشه محل موضوعات (topic) رو جابجا کرد؟

چطور میشه محل قرار گرفتن موضوعات رو از دسته‌ای به دسته‌ی دیگه جابجا کرد؟
@Malek

ابتدا روی قلم کنار عنوان کلیک کنید:

سپس میتوانید دسته‌بندی را عوض بنمایید

1 Likes