تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی

در این موضوع مصادیق و اشکال تعارض منافع در مورد نمایندگان مجلس، در جلسات، کمیسیون‌ها، قبل از انتخابات و بعد از نمایندگی مطرح می‌شود.

مصداقی از قاعده گذاری برای خود (اتحاد قاعده گذار و ذی نفع)

مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 1400

image

در صورت تصويب این بند مجلس، خود، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را از وارد کردن اطلاعات در سامانه پاکنا معاف می‌کند.

1 پسندیده