اهمیت شفافیت شورای شهر

اهمیت شفافیت شوراهای شهر
از سه جنبه می‌توان به لزوم و اهمیت شفافیت شوراهای شهر پرداخت:
شوراهای اسلامی شهر به عنوان نهاد تصمیم گیر و ناظر بر عملکرد شهرداری‌ها تاثیر فراوانی بر مدیریت شهری داشته که این کار با انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد شهرداری، همچنین تصویب قوانین و مقررات شهری صورت می‌گیرد.
از حیث ساختار شورا هم_همان‌طور که گفته شد_ به علت اینکه عمده‌ی فعالیت آن‌ها به صورت کمیسیونی و شورایی است، شباهت فراوانی به سایر نهادهای شورایی دارد. بنابراین در صورت شفافیت شوراهای شهر، شرایط و تجربه‌ی مناسبی برای شفافیت بسیاری نهادهای مشابه ایجاد می‌شود. در همین راستا پروژه‌ی شفافیت مجلس شورای اسلامی که به علت وظایف مهم تقنینی و نظارتی اهمیت ویژه‌ای در ساختار کشور دارد هم می‌تواند آغاز شده و به سرانجام برسد.
اهمیت اصلاح مدیریت شهری از طریق اصلاح ساختار شوراهای شهر و تاثیر این کار بر مدیریت کشور زمانی دوچندان می‌شود که این ساختار برخلاف بسیاری از شوراهای دیگرِ کشور مانند مجلس شورای اسلامی، شوراهای عالی و… در نقاط مختلف وجود داشته و تمام وسعت کشور را دربرمی‌گیرد. ضمناً ارتباط بیشتر و نزدیک‌تری با مردم دارد چرا که بیش از هفتاد درصد مردم ایران در شهرها زندگی می‌کنند.

یادداشت از سجاد طاهری

آیا موردکاوی و یا تجربه بین المللی در این حوزه سراغ دارید؟

منظورتون چیه دقیقاً؟
مثلاً کشوری باشه که از با شفافیت شورای شهر به شفافیت سایر نهادهای شورایی اش برسد؟

دقیقا
مثلا در موردکاوی قرارداد باز در اسلواکی میخونیم:

قانونگذاری سال 2011 اسلواکی برای اجرای شفافیت بیشتر در زمینه خرید دولتی به عنوان یکی از “قابل توجه ترین اصلاحات شفافیت در جهان” شناخته می‌شود.1 و بر اساس قانون آزادی اطلاعات FOI بهبود می‌یابد و بر اساس تلاش‌های موفق برای شفافیت در سطح محلی ساخته می‌شود، مخصوصا در دو شهر. موفقیت قانون داخلی، محدوده‌ای را نشان می‌دهد که سیاست‌های ملی و منطقه‌ای می‌توانند به صورت مثبت تحت تاثیر تلاشهای محلی و کوچک قرار بگیرند.

مشابه این دارید که مثلا شورای شهر دروازه ورود شفافیت به کشور بوده؟

1 پسندیده

شفافیت شوراهای شهر برای شفافیت ایران
mshrgh.ir/801542

1 پسندیده

از جلسه‌ای پیرامون کمپین شفافیت شورای شهر :

  1. شفافیت یکی از شعارهای این دوره‌ی شورای شهر تهران است.
  2. شعار، شخص، دسترسی، سواد و فهم خانم دکتر آروین به عنوان عضو هیئت رئیسه نسبت به شفافیت و مفاهیم پیرامونی آن
  3. شفافیت جزء شعارهای آقای نجفی، شهردار تهران است.
  4. سرریز شدن شفافیت شورای شهراز تهران به دیگر شهرهای کشور
  5. سرریز شدن شفافیت به دیگر نظام‌های شورایی کشور
  6. تشکیل کمیته شفافیت شهرداری و شورای شهر که ظرفیت خوبی را فراهم کرده است.
  7. قوانین پشتیبان بهتر نسبت به مفهوم شفافیت: همراهی بیشتر آیین‌نامه داخلی شورا با شافیت نسبت به آیین‌نامه داخلی مجلس
  8. تعداد بسیار کمتر اعضای شورا نسبت به مجلس که دسترسی را راحت‌تر و فعالیت‌ توجیهی را موثرتر می‌کند.
  9. ملموس‌تر بودن فعالیت‌های شورای شهر برای مردم
2 پسندیده