تعاریف و مفاهیم مرتبط با سلامت اداری

در این موضوع به تعاریف ارائه شده‌ی داخلی و خارجی با عنوان سلامت نظام اداری پرداخته می‌شود:

1 Likes

تعریف ارائه شده در لایحه‌ی مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری-مالی

2- سلامت نظام اداری- مالی: وضعیتی که در نتیجه عواملی نظیر قانون گرایی، شفافیت، نظارت، پاسخگویی، انضباط اداری و مالی و شایسته سالاری در نظام اداری برقرار می باشد و امکان تأمین حسن عملکرد و همچنین شناسایی فساد اداری- مالی و زمینه های فسادخیز، پیشگیری از آن و همچنین مقابله با آن را فراهم می آورد.

salamat-law.pdf (4.0 مگابایت)

2 Likes