درب‌های گردان و تعارض منافع در سیستم بانکی کشور

پدیده «درب گردان» مصداق عدم استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی
نام نویسنده: احمد شاه محمدی
دسته : آسیب شناسی نظام بانکی, بانک مرکزی, گزارش, نظام مالی

http://moqavemati.net/35948/

تعارض منافع :
حضور بخش خصوصی در ترکیب شورای پول و اعتبار

دو تن از اعضای شورای پول و اعتبار (رئيس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئيس اتاق تعاون)، که نماینده بخش غیردولتی هستند، در مهمترین بخش بانک مرکزی دارای حق رای هستند. این در حالیست که نمایندگان مجلس در این شورا حق رای ندارند.

حضور بخش غیردولتی در عرصه های تصمیم گیری فاقد اشکال و چه بسا مفید است؛ با اینحال اعطای حق رای در امور حاکمیتی به ذینفعان بخش خصوصی محل تامل جدی است.

بنابراین در صورتی که تاثیرگذاری بخش خصوصی بر سیاست های پولی و نظارت بر شبکه بانکی در نظر گرفته شود، وابستگی بخش خصوصی (از جمله بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی) و حاکمیت در ساختار شورای پول و اعتبار قابل مشاهده است.

http://moqavemati.net/35592/آثار-نامطلوب-وابستگی-ساختاری-بانک-مرک/

مقاله سید علی روحانی و سیدعباس پرهیزگاری::point_down:
ضرورت، ابعاد و وضعیت استقلال مقام ناظر بانکی در ایران.pdf (981.4 کیلوبایت)

1 پسندیده