نقشه راه تحول دیجیتال ایران

خلاصه اجرایی «نقشه راه تحول دیجیتال ایران»

در این فایل، چشم‌انداز، آرمان‌ها، اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و پروژه‌های پیشنهادی جهت حرکت به‌سوی «ایران دیجیتال» معرفی شده است.

شایان ذکر است کارفرمای این پروژه، «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» و مجری آن «دانشگاه تهران» است.

9812 - خلاصه اجرایی «نقشه راه تحول دیجیتال ایران».pdf (2.5 مگابایت)

1 پسندیده