پارلمان‌ها و مشارکت مردمی

گردآوری منابع مرتبط با مشارکت مردم در پارلمان‌ها


Connecting Parliament with the Public
از پارلمان انگلستان
368.pdf (409.3 کیلوبایت)

1 پسندیده

Public Petitions and Early Day Motions
513.pdf (882.0 کیلوبایت)

1 پسندیده

parliament and citizens
Parliaments and Citizens_nodrm.pdf (13.4 مگابایت)

1 پسندیده


CONNECTING CITIZENS TO PARLIAMENT
Publication__Connecting-Citizens-To-Parliament-2011.pdf (916.4 کیلوبایت)

2 پسندیده