منابع با موضوع مطالبه گری و حمایتگری

در این بخش منابع مربوط به مطالبه‌گری و حمایتگری جمع آوری می‌گردد.

1 پسندیده

کتاب حمایت‌گری برای مبارزه با فقر

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

دانلود کتاب حمایت‌گری برای مبارزه با فقر:
حمایت گری برای مبارزه با فقر.pdf (1.6 مگابایت)

1 پسندیده