جمع‌آوری اخبار و منابع پیرامون رصد وعده‌های انتخاباتی

دیده‌بانی از وعده‌ها

جای خالی نهادی مستقل برای دیده‌بانی و رصد وعده‌های مدیران و مسئولان، میزان تحقق آن وعده‌ها ازیک‌طرف و ارتباط کاری و اختیار اجرایی هر مسئول با وعده‌ای که طرح می‌کند، از طرف دیگر بیش‌ازپیش احساس می‌شود.

سنجش میزان تحقق هر وعده به‌صورت علمی، دقیق و مستقل از جریان‌های سیاسی، شفافیت واقعی ایجاد خواهد كرد. تأسیس چنین رصدخانه مردمی و غیر حکومتی، از یک‌سو موجب می‌شود رمز و راز موفقیت و ناكامی مدیران بهتر شناخته شود و از سوی دیگر، مطالبات مردم را در مسیر درست هدایت خواهد كرد.

منبع

2 پسندیده

درسایت ریاست جمهوری صفحه‌ای به نام تحقق وعده‌ها وجود دارد که خالیست.

در گوگل جستجو کردم به سایت شبکه دولت رسیدم که این عکس را از صفحه‌ی اول ان قرار داده بود:

با تایپ دامنه‌ی مورد اشاره به جایی نرسیدم!