تعارض منافع در ورزش (وزارت ورزش و جوانان و...)

ورزش یکی از عرصه های دارای جریان مالی و جایگاه اجتماعی بالاست و همین ویژگی کفایت می کند که در آن انواعی از مصادیق تعارض منافع ایجاد شود. مضافا اینکه ارتباط ورزش کشور ما با سازمان های بین المللی به ظاهر مستقل، نیز می تواند منشأ برخی تعارض منافع های سازمانی و ساختاری گردد.

اخبار و مطالب مرتبط با این مساله در این قسمت به اشتراک گذاشته می شود.

تعارض بین حاکمیت ملی و درخواست های سازمان های بین المللی

:mega: ایران حذف وزیر ورزش از انتخابات را پذیرفت

:small_red_triangle:پس از آنکه فدراسیون بین المللی فوتبال روز ۹ خرداد در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران فرصت یک هفته‌ای را تعیین کرد تا ایرادات موجود در پیش نویس اساسنامه این فدراسیون را برطرف کند، هیأت رئیسه و مسئولان فدراسیون فوتبال جلسات پرتعدادی را برگزار کردند تا این اصلاحات را انجام دهند.

:small_red_triangle:خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که مسئولان ورزش کشور پس از برگزاری نشست‌های مشورتی به این جمع بندی رسیدند که حضور وزیر ورزش و معاونش در مجمع را حذف کنند تا یکی از بزرگترین ایرادهایی که فیفا به اساسنامه گرفته است را برطرف کنند.

:small_red_triangle:جزئیات بیشتر :point_down:t2:

mehrnews.com/xS284