مصادیق مهم و اثر گذار انحصار در کشور

در این مطلب تلاش خواهیم کرد تا مصادیق مهم انحصارات در کشور را با مشارکت عمومی ثبت کنیم.
توجه: در این مطلب قصد نقد و ارزیابی انحصارات نداریم، بلکه صرفا ثبت فهرستی از آنها مد نظر است.

  • انحصار در صدور مجوز تأسیس شرکت‌های کارگزاری بورس کشور (مشاهده)
  • انحصار و محدودیت در ارائه‌ی پروانه‌ی وکالت
  • مصادیقی از انحصارات هم در این مقاله ثبت شده است (لازم است جهت استفاده، از دل مقاله استخراج و اینجا ثبت شود).
  • مجوز تاسیس داروخانه

  • مجوز طرح نویسی برای بانک

    لینک

1 پسندیده
  • مجوز تأسیس آزمایشگاه تشخیص طبی خصوصا ژنتیک