معرفی و خلاصه کتاب نوآوری باز هنری چسبرو

از سایت اصفهان پلاس:

کتاب نوآوری باز، پارادایم نوین آفرینش و تجاری سازی فناوری در سال 1390 ترجمه و منتشر شد. این کتاب در واقع توسط انتشارات هاروارد به چاپ رسیده و آخرین کتاب پدر نوآوری باز یعنی هنری چسبرو است.

مدل نوآوری باز بر ضرورت رهاسازی ایده ها برای خروج از شرکت با هدف درآمدزایی بیشتر و همچنین ورود ایده های نوآورانه (هم از جنس محصول و هم از جنس مدل کسب و کار) به شرکت تاکید می کند؛ اما برقراری توازن بین این دو و یافتن ساز و کارهای مناسب برای چنین شرایطی بسیار دشوار است. کما اینکه اگر مدیری از نوآوری های پرخطر پشتیبانی کند و آن نوآوری ها شکست بخورند، آینده شغلی وی به شدت آسیب می بیند در حالی که اگر همان مدیر جلوی نوآوری هایی را بگیرد که می توانستند پیروز باشند، پیامدهای منفی این کار برایش بسیار کمتر خواهد بود.

مدل نوآوری باز تلاش می کند تا هر دو نوع خطای کشتن نوآوری برنده و پشتیبانی از نوآوری بازنده را کمینه کند و جهانی را بشارت می دهد که در آن نمی توان از رفتارهای محافظه کارانه که باعث خاک خوردن نوآوری های بزرگ در قفسه ها می شود، پشتیبانی کرد.

دانلود خلاصه کتاب

خرید کتاب

2 پسندیده