فهرست کتب و منابع پژوهشی حکومت‌ باز

در اینجا قصد معرفی حداقلی از منابع پژوهشی در این حوزه را داریم.


پیش از این موضوع پیشتر موارد بسیاری را در این تخته‌ی پاپالی جمع‌آوری کردیم:

https://papaly.com/c/nlAb

1 Likes

Open Data in Developing Economy : Toward Building an Evidence Base on What works and how

Stephan Verhulst & Andrew Young

2017

لینک دانلود

تارنمای تأثیرات داده باز که کیس‌های این کتاب را به صورت جداگانه منتشر کرده است.

By Joshua Tauberer. Second Edition: 2014.

cover_small

Open Government: Freedom of Information and Privacy 1st ed. 1998 Edition
by Andrew McDonald

Publisher: Palgrave Macmillan; 1st ed. 1998 edition (January 1, 1998)
Language: English

SX322_BO1%2C204%2C203%2C200

Open Government
Collaboration, Transparency, and Participation in Practice
By Daniel Lathrop, Laurel Ruma

Publisher: O’Reilly Media

Release Date: February 2010

Pages: 432

با تشکر از حضرتعالی

البته ما پیشتر در این لینک مجموعه‌ای از کتب و مقالات را جمع‌آوری کرده ایم

Library.tp4.ir

:pray::pray::ok_hand:

Open Government
Opportunities and Challenges for Public Governance

Editor
Mila Gascó-Hernández

Release: 2014

لینک دانلود کتاب

2 Likes

دولت کانادا منابع بسیار غنی در این حوزه جمع‌آوری کرده است:

سایت حکومت‌باز دولت کانادا

نقش بازی‌ های جدی در طراحی پلتفرمهای حکمرانی باز (بازیوارسازی در ترغیب مردم به مشارکت)

image

image

Kelley, Johnston - 2011 - Discovering the appropriate role of serious games in the design of open governance platforms.pdf (710.4 کیلوبایت)

2 Likes

مفهوم دولت باز و داده باز و نقش آن در تحول نظام اداری

فرج الله رهنورد، نوشین مومن کاشانی، (۱۳۹۸). مفهوم دولت باز و داده باز و نقش آن در تحول نظام اداری، فصلنامه تحول اداری ، ۱۵(۵۶)، ۱۵.

image

image

لینک دانلود

3 Likes

مد‌ل تمایل به اقتباس خط‌ مشی د‌ولت باز د‌ر ایران

فرج الله رهنورد، نوشین مومن کاشانی، محمود شیرازی، مهدی مرتضوی، (۱۳۹۷). مدل تمایل به اقتباس خط مشی دولت باز در ایران، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه ، ۳۱(۴)، ۳-۳۶.

image

image

لینک دانلود

2 Likesimage


ویدئوی ارائه

1 Likes

OGRX

Your hub for quantitative and qualitative research on innovations in governance

https://ogrx.org/