بررسی رعایت برخی اصول قانون نویسی در قانون برنامه پنجم توسعه

گزارش جالب مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با رعایت اصول قانون‌نویسی در مواد اقتصادی قانون برنامه پنجم توسعه:
در ادامه مروری بر این گزارش خواهیم داشت:
فهرست:

در ابتدا این گزارش در تلاش است که با معرفی ویژگی‌های یک قانون مطلوب به بررسی این ویژگی‌ها در قانون برنامه توسعه پنجم بپردازد.

نتایج بررسی انجام شده:
موارد نقض ویژگی‌های عمومی مورد نیاز برای قوانین :
image

موارد نقض ویژگی‌های مطلوب قوانین تکلیفی:
image
موارد نقض ویژگی‌های مطلوب قوانین برنامه‌ای:
image

گزاره‌ی بسیار تأمل برانگیز:
image

عنوان گزارش: درباره برنامه ششم توسعه (13) بررسی رعایت برخی اصول قانون نویسی در قانون برنامه پنجم توسعه

تهیه شده توسط:
تهیه و تدوین : آقای سیدعباس پرهیزگاری / آقای ابوالفضل رزقی / آقای سیدعلی روحانی /
همکاران : آقای داریوش ابوحمزه /
ناظر علمی : آقای حامد ناظمی / آقای ایمان تهرانی / سید احسان خاندوزی / آقای ابوالفضل پاسبانی صومعه /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /

صفحه‌ی گزارش در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس: در اینجا
دریافت این گزارش](http://rc.majlis.ir/fa/report/download/951136)