کتب مرتبط با قانون‌نویسی

تلاشی برای گردآوری کتب مرتبط با حوزه قانون‌نویسی

لطفا به قالب زیر معرفی شود:

[معرفی کتاب]

نام کتاب

نویسنده

سال نشر

ناشر

لینک دریافت یا خرید

شیوه نامه نگارش قانون

صفر بیگ‌زاده

۱۳۸۲

مرکز پژوهش‌های مجلس

لینک دریافت