مصادیق رانت: رانت در تأسیس شرکت هواپیمایی

[تعمدا خالی]

در رابطه با رانت دولتی، جالب توجه است:

“با حفظ سمت” - قسمت اول

:small_red_triangle: ماهان یک سال بدون بیمه پرید تا شد ماهان! :small_red_triangle:

مجموعه تصویری " با حفظ سمت" اولین پرونده #رستین_مدیاست که با محوریت خیریه #مولی_الموحدین استان کرمان به عنوان مصداق بررسی آشفتگی #خیریه_ها تولید شده است. در اولین قسمت با تمرکز روی #هواپیمایی_ماهان به عنوان یکی از هولدینگ‌های این خیریه، به سراغ #سید_حسین_مرعشی ، استاندار اسبق کرمان، متولی و مدافع فعالیت‌های این خیریه رفته ایم. در طرف دیگر دکتر #سید_حسین_صابری معاون اسبق استانداری کرمان، و حجت الاسلام #مهدی_عربپور، امام‌جمعه موقت کرمان، از اعتراضات به عملکرد مولی‌الموحدین و از ناگفته‌ها خواهند گفت…

ببینید:


همه چیز با «حفظ سمت»

در قسمت اول و دوم «با حفظ سمت»، به شیوه تاسیس هواپیمایی ماهان با سرمایه دولتی و بهره‌برداری آن در بخش خصوصی تحت پوشش سهامداری صددرصدی یک موسسه خیریه پرداخته شده و ظاهرا قرار است در بخش‌های بعدی، به جنبه‌های دیگر این ماجرا پرداخته شود.

http://farhikhtegandaily.com/news/53468


خیریه موروثی

خیریه مولی‌الموحدین علی‌بن‌ابیطالب کرمان، از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور! خیریه‌ای است که در سال66 توسط حسین مرعشی، استاندار وقت و با تکیه بر امکانات دولتی و سِمَت ایشان شکل گرفت و بر همین اساس گسترش یافت.

http://farhikhtegandaily.com/news/53467