نمونه‌های شفافیت داوطلبانه‌ی درآمدها و دارایی‌های مسئولین

تلاشی برای مستند سازی مصادیق شفافیت داوطلبانه‌ی اموال و دارایی‌ها، حقوق و مزایای مسئولین در بستر زمان

۱۰ خرداد ۱۴۰۰
ابراهیم رئیسی اموالش را اعلام کرد.
https://fararu.com/fa/news/490355/

لیست دارایی‌های زاکانی
https://www.mashreghnews.ir/news/1041246/لیست-دارایی-های-علیرضا-زاکانی

2 پسندیده