وعده‌های دولت‌مردان دولت سیزدهم در رابطه با شفافیت و مبارزه با فساد

وزیر اقتصاد: تا یک ماه آینده تمام شرکت‌های دولتی را شفاف می کنیم

دکتر خاندوزی در گفتگوی ویژه‌ی شبکه دو

کاری کنیم که شرکت های دولتی در مقابل سوء عملکرد و حسن عملکرد پاسخگو باشند و یکی از ابزارهای مهم که در دنیا هم رواج دارد شفافیت عملکرد دولت هاست. در حال حاضر اگر شرکتی بورسی باشد به راحتی در کدال وضعیت صورت مالی، افزایش سرمایه، اعضای هیات مدیره و… دیده می شود و دقیقا همین سطح از شفافیت برای بانک های دولتی و شرکت های دولتی باید ایفا شود به من به عنوان تعهدات سنجش پذیر دولت این وعده اعلام می کنم و تلاش می کنیم در ماه آینده صورت مالی شرکت های دولتی را به همان شفافیت که در بورس است برای دولتی ها هم ایفا کنیم. وضعیت شرکت ها مشخص است و مشخص می شود که عملکرد افراد چگونه بوده و عزل و نصب ها براساس صلاحیت ها باشد. جامعه ببیند دولت به شفافیت تن می دهد و مشخص شود کسی را که به کار می گمارد چه سوابقی دارد و چگونه انتخاب شده است

لینک

2 Likes