تجزیه و تحلیل تطبیقیِ لحن توییتر ظریف و امیر عبداللهیان

تجزیه و تحلیل تطبیقیِ لحن توییتر ظریف و امیر عبداللهیان

تفاوت وزرای امور خارجه‌ی دولت فعلی و دولت سابق در نحوه‌ی استفاده از کلمات، در توییتر چقدر است؟
به نظر شما چقدر در توصیف لبخند معروف جواد ظریف اعراق شده است؟

با استفاده از داده‌کاوی با زبان برنامه‌نویسی آر و داده‌های توییتر، همچنین مصوّر کردن داده‌ها با یکی از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل داده به اسم تبلو، من موفق شدم احساساتی که وزرای خارجه‌ی دولت قبلی و فعلی (ظریف و امیر عبداللهیان) در توییتر خود ابراز می‌کرده را تحلیل کنم. در تحلیل این شبکه‌ی اجتماعی معلوم شد با وجود آنچه در رسانه‌ها بیان می‌شود و بین مردم هم معروف شده، تفاوت زیادی بین لحن بیان این دو بزرگوار وجود نداشته است. و حداقل در شبکه‌ی اجتماعی توییتر آن‌ها بسیار شبیه به هم عمل کرده‌اند

تحلیل به خاطر محدودیت‌هایی که در زبان فارسی وجود داشت روی توییت‌های انگلیسی این دو بزرگوار انجام شد. برای تحلیل از آر استدیو، فرهنگ تحلیل احساس ان آر سی، و تبلو استفاده شد