معافیت دانشگاه‌های علوم پزشکی از حسابرسی عمومی

[تعمدا خالی]

:orange_circle:#رشتو توییت آقای #رائفی_پور

:writing_hand:t2: ‌۱. شاید باورتان نشود اما دانشگاه‌های علوم پزشکی با سهمی بالغ بر ۱۲۵هزار میلیارد تومان از بودجهٔ عمومی کشور، بابت دخل و خرج خود به هیچ نهاد نظارتی پاسخگو نیستند و در فضایی کاملاً غیرشفاف پول بیت‌المال را هزینه می‌کنند!!!

‎#شفافیت_بودجه

‏۲. حقوق‌های نجومی در وزارت بهداشت و گزارش‌های مالی دروغ برای دریافت بودجه بیشتر، از نتایج معافیت دانشگاه‌های علوم پزشکی از حسابرسی و شفافیت است.

برای مثال دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۹۸ برای گرفتن بودجهٔ عمومی بیشتر ۲میلیون بیمار بستری پیش‌بینی کرده!

‏۳. در حالی‌ که کل استان مرکزی ۱/۵میلیون نفر جمعیت دارد!
همچنین خوب است بدانید دانشگاه‌های علوم پزشکی ۸۵درصد بودجه خود را صرف بیمارستان‌ها و سایر امور جاری می‌کنند و این بودجه هیچ ارتباطی با آموزش و پژوهش ندارد.

‎#شفافیت_بودجه

‏۴. اما به‌خاطر ۱۵درصد باقیمانده که صرف تربیت دانشجو می‌شود، ذیل مادهٔ ۱ قانون احکام دائمی توسعه قرار می‌گیرند و ۱۰۰درصد بودجه‌شان را از حسابرسی خارج و غیرشفاف می‌کنند!
دانشگاه‌های علوم پزشکی بر خلاف قانون اساسی، با آنکه بودجهٔ عمومی دریافت می‌کنند اما تحت حسابرسی دیوان محاسبات قرار ندارند.

۵. همین‌طور بر خلاف بند ۱۰ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی رهبر انقلاب درآمدها، هزینه‌ها و فعالیت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی که مهم‌ترین بخش نظام سلامت است، هیچ‌گونه شفافیتی نداشته و به سلیقهٔ هیئت امنای دانشگاه خرج می‌شود.

‏۶. حالا کمیسیون تلفیق مجلس در اقدامی انقلابی رأی به برانداختن ‎#تاریکخانهبودجهدانشگاه‌هایعلومپزشکی داده است.
در مقابل بیانیهٔ معاونان دانشگاه‌های علوم پزشکی در مخالفت با شفاف شدن و نظارت بر بودجهٔ دانشگاه‌های علوم پزشکی نشان از حجم عظیم منافع در دانشگاه‌های علوم پزشکی دارد.

‏۷. با این پیش‌فرض و تجربه که لابی قدرتمند پزشکان سال‌هاست در نظام بسط قدرت داده باید دید نمایندگان مجلس در ادامهٔ کار کهکشان نیز به وظیفهٔ خود در حسابرسی از بودجهٔ عمومی و شفافیت دخل و خرج هزینهٔ نهادهای دولتی عمل خواهند کرد یا منافع مردم را به لابی‌من‌های وزارتخانه خواهند فروخت!


:100: رشته توییت مهم آقای رائفی‌پور پیرامون معافیت دانشگاه‌های علوم پزشکی از حسابرسی عمومی

:small_blue_diamond: شاید باورتان نشود اما دانشگاه‌های علوم پزشکی با سهمی بالغ بر 125 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور، بابت دخل و خرج خود به هیچ نهاد نظارتی پاسخگو نیستند و در فضایی کاملا غیر شفاف پول بیت المال را هزینه می‌کنند!!!

:small_orange_diamond: حالا کمیسیون تلفیق مجلس در اقدامی انقلابی رای به برانداختن تاریکخانه بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی داده است.
در مقابل بیانیه معاونان دانشگاه‌های علوم پزشکی در مخالفت با شفاف شدن و نظارت بر بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی نشان از حجم عظیم منافع در دانشگاه‌های علوم پزشکی دارد.

:red_circle: با این پیش فرض و تجربه که لابی قدرتمند پزشکان سالهاست در نظام، بسط قدرت داده باید دید نمایندگان مجلس در ادامه کارشان نیز به وظیفه خود در حسابرسی از بودجه عمومی و شفافیت دخل و خرج هزینه‌ی نهادهای دولتی عمل خواهند کرد یا منافع مردم را به لابی‌من‌های وزارتخانه خواهند فروخت!

1 Likes