مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و سازمان‌ها

[تعمدا خالی]

استاندارد ملی 22910:1400 مبتنی بر ISO 26000:2010 در حوزه مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی

توضیحات در اینجا

بارگیری فایل استاندارد: 22910-1400-3.pdf (2.1 مگابایت)