محتوای آموزش عمومی / دانش پایه

[تعمدا خالی]

مطالب پایه حوزه شفافیت و مبارزه با فساد

حوزه حل مسئله

مهارت‌های عمومی

سایر محورهای مورد نیاز:

  • آموزش Google Doc / Google Sheet
  • آموزش تایپ 10 انگشتی (برسید به سرعت بالای 50 کلمه در دقیقه)
  • مدیریت پروژه – تسکولو
  • گزارش‌نویسی (برای نمونه اینجا)
  • مکاتبات اداری (برای نمونه اینجا)
1 پسندیده