سه قانون برای تقلب در تخلف‌های پزشکی در آمریکا

نقل شده از کانال مبارزه با تقلب در نظام سلامت

سه قانونی که برای برخورد با تقلبهای پزشکی در آمریکا، بیشتر از همه مورد استناد قرار می گیرند عبارتند از :

1- قانون فدرال مبارزه با صورتحساب کذب (مثلا برای مواردی که خدماتی ارایه نشده اما برای سازمان بیمه‌گر صورتحساب جعلی صادر شده است)

False Claims Act (FCA)

2- قانون فدرال ضد سهم‌خواری (مثلا پرداخت یا دریافت پورسانت برای ارجاع بیمار)

Anti-Kickback Statute (AKS)

3- قانون مقابله با ارجاع به خود توسط پزشکان (ارجاع بیمار توسط پزشک به جایی که خود در آن منفعتی دارد)

Physician Self-Referral Law (Stark Law)

عواقب تخطی از این قوانین می‌تواند جریمۀ مالی، لغو قرارداد ارایه دهنده، از دست دادن مجوز کار، زندان و … باشد.
در ایران برخی قوانین عام برای مقابله با مصادیق تقلب وجود دارد اما عموما به نظام سلامت تسری داده نمی شوند.

@anticorruption_ir

1 پسندیده

انواع اتلاف در نظام سلامت و برخی از مصادیق آن:

1 پسندیده