در رابطه با دسته‌بندی انتخابات

(به جای پاراگراف اول توضیحات کوتاهی درباره دسته جدیدتان قرار بدهید. این راهنما در قسمت دسته ها نمایش داده می شود٬ پس سعی کنید آن را زیر 200 کلمه نگاه دارید. قبل از اینکه این متن را ویرایش کنید یا موضوع جدیدی بوجود بیاورید٬ این دسته در صفحه دسته ها نمایش داده نمی شود.)

پاراگراف‌های زیر را برای توضیحات طولانی تر استفاده کنید، یا برای ایجاد راهنمای دسته‌بندی یا قوانین:

چرا مردم باید این دسته‌بندی را استفاده کنند؟ برای چه منظوری است؟

این دسته‌بندی چقدر با دسته‌بندی‌های موجود تفاوت دارد؟

موضوعات این دسته‌بندی باید شامل چه مواردی باشند؟

آیا به این دسته‌بندی نیاز داریم؟ آیا می‌توانیم این دسته‌بندی را با یک دسته‌بندی یا زیر‌دسته‌بندی دیگر ادغام کنیم؟