نقش شفافیت و ارتباط آن با توسعه‌ی اقتصادی

شفافیت اطلاعاتی و سیاسی هر کدام اثرات قابل توجهی در رشد اقتصادی دارد
در این موضوع مباحثی که ارتباط بین شفافیت و پاسخگویی مسئولین و نیز شفافیت اطلاعاتی را با رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشورها هستند. جمع‌آوری می‌کنیم.
توسعه باز در کامبوج:
http://transparency4iran.ir/post/596

بررسی نقش شفافیت در اقتصاد سیاسی و اثر آن در رشد کشورها همچنین عدم وجود شفافیت در شکست کشورها در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» اثر دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون
در این موضوع کمک فراوانی میکند.

اقتصاد امن
نوشته‌ی دکتر سیاح
http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=38023