«ترخیص»: مستندی در حوزه شفافیت نظام سلامت

مستند ترخیص منتشر شد

کانال تلگرامی: Telegram: Contact @Tarkhis_Documentary

آپارات: مستند ترخیص