شفافیت هدایای دارویی دریافت شده توسط پزشکان

یکی از مخاطبان

راستی در مورد شفافیت پزشکان دولت امریکا یک سایت داره که اسم دکترتون رو میزنید و لیست هدایایی که از شرکتهای دارویی گرفته ولو در حد یه ناهار بوده میادش.
https://openpaymentsdata.cms.gov

1 پسندیده

پشتوانه قانونی این کار و جرایم رو رو برای درج نکردن این هدایا اگر ذکر کنید خیلی مناسب هست چرا در یک نظام معتقد به بازار آازاد تا این حد دقت در تبادل مالی میشود

1 پسندیده