شفافیت و مفاهیم مرتبط، در کلام امام

تلاشی برای گردآوری سخنان حضرت امام خمینی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی پیرامون شفافیت و مفاهیم مرتبط

لطفا مطالب استخراج شده، حتما با ذکر تاریخ و منبع باشد که برای همگان به خوبی قابل استناد و استفاده باشد …

2 پسندیده

همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور

این مسئله مهم است. همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن…توجه داشته باشند که نبادا من یک وقت یک کلمه برخلاف مقررات اسلام بگویم. اعتراض کنند، بنویسند، بگویند… در صدر اسلام هست که عمر وقتی که گفت – در منبر بود – که اگر من یک کاری کردم شماها چه بکنید. یک عربی شمشیرش را کشید گفت ما با این، با این شمشیر راستش می‌کنیم. باید اینطور باشد. باید مسلمان اینطور باشد که اگر – هر که می‌خواهد باشد، خلیفه مسلمین و عرض بکنم هر که می‌خواهد باشد – اگر دید پایش را کنار گذاشت، شمشیرش را بکشد که پایت را راست بگذار.

صحیفه امام،جلد 8،صفحه های 6 و 5
صحیفه نور، جلد 7، صفحه 34 و33
مورخ:1358/03/09

2 پسندیده

«مردم در جامعه اسلامی نمی‌توانند نسبت به رفتار سیاسی و جهت‌گیری‌های اجتماعی زمامداران خود بی‌تفاوت باشند. مردم موظف‌اند بر سیاست‌گذاری‌ها و اَعمال دولت و کارگزاران نظام اسلامی نظارت نموده و با اظهار نظریات مشورتی و خیرخواهانه خود، موجبات استحکام و بهبودی دولت اسلامی و اصلاح زمامداران خویش را فراهم سازند. عنصر نظارت مردم بر دولت اسلامی، از طریق روش‌های مشخصی چون امر به معروف، استشاره و نصیحت حاکم و حسبه انجام می‌شود.». «… و آقایان توجه کنند و همه و همه ملت موظف‌اند که نظارت کنند بر این امور… همه ملت موظف‌اند به اینکه نظارت داشته باشند در همه کارهایی که الآن مربوط به اسلام است»

(صحیفه امام ج 7، ص 34).

3 پسندیده