بررسی لایحه بودجه به زبان ساده

بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 1. بودجه به زبان ساده
خلاصه:

بودجه کشور در برگیرنده موضوعاتی درباره زندگی روزمره عموم است. تأمین نظم و امنیت از روستاها و شهرهای مرکزی تا حاشیه مرزهای کشور، تلاش برای دادگستری و برخورد با متخلفین، ارائه خدمات آموزشی در مقاطع مختف و صدها موضوع دیگر، همگی موضوعاتی هستند که درباره آنها در بودجه تصمیم‌گیری می‌شود. از طرف دیگر تصمیم ‌گیری درباره نحوه تأمین منابع برای ارائه خدمات فوق از طریق گرفتن مالیات از مردم، فروش نفت، فروش شرکت‌های دولتی و استقراض نیز در بودجه صورت میگیرد… بودجه سند تنظیم‌کننده و تشریح‌کننده رابطه ملت و دولت است. بودحه دارای دوسمت منابع و مصارف است. سمت منابع بودج حق دولت در قبال مردم است. یعنی به وساطه انجام وظایفی که هر حکومتی بر عهده می‌گیرد این حق را پیدا می‌کند که بخشی از منابع متعلق به مردم را به روش‌های گوناگون در اختیار قرار می‌دهد و در مقابل آن وظایفی را که قانون بر عهده دولت گذاشته است را انجام دهد.

گزارش حاضر با تشریح برخی مفاهیم مرتبط با بودجه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که سند بودجه در ایران نه سند سیاست‌گذاری است و نه حتی سند دقیق دخل و خرج(که کارکرد سنتی آن است.)

تهیه و تدوین : آقای توحید آتشبار
همکاران : آقای داریوش ابوحمزه / آقای میثم پیله فروش / آقای ناصر یارمحمدیان / آقای احسان آقاجانی /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای محمدتقی فیاضی / آقای رضا زمانی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

دریافت

1 پسندیده

1 نوشته با یک موضوع موجود ترکیب شدند: شفافیت بودجه چیست؟

برای آشنایی بیشتر با فرآیند بودجه ریزی در ایران سند زیر پیشنهاد می‌گردد:

ارائه فرآیند بودجه ریزی در ایران

گزارش بررسی لایجه بودجه سال ۹۷ به زبان ساده:

این گزارش، تصویری ساده از لایحه بودجه سال 1397 ارائه میکند. برای خواندن این گزارش، سواد مقدماتی مالی یا اقتصادی خاصی نیاز نیست. مخاطب گزارش، عموم مردم هستند. بهمنظور سادهسازی، برخی اعداد، گرد شده و برخی جزئیات فنی نادیده گرفته شده است. ارقام به تومان است. موارد اندکی پیچیده‌تر در داخل کادر مخصوص نوشته شده تا در صورت لزوم بتوانید خواندن آن را به وقت دیگری موکول کنید. این گزارش ظرفیت بیان تمام جزئیات بودجه را ندارد، اما به قول معروف، کاچی بهتر از هیچی.

دریافت

سند مصور بودجه شهروندی سال ۱۳۹۳ افغانستان

دریافت

راهنمای نوشتن بودجه به زبان ساده و برای استفاده شهروندان

سازمان همکاری بودجه

1 پسندیده

بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 2. بودجه به زبان ساده

نویسندگان

تهیه و تدوین : آقای توحید آتشبار /
همکاران : آقای ناصر یارمحمدیان / خانم عاطفه جلالی موسوی / آقای میثم پیله فروش /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای داریوش ابوحمزه / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /

دریافت

1 پسندیده

بررسي لايحه بودجه سال 1399 كل كشور 2 .بودجه به زبان ساده

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
نام دفتر: مطالعات مالیه عمومي و توسعه مديريت
تهيه و تدوين: توحید آتشبار
ناظر علمي: محمد قاسمي

16763.pdf (1.8 مگابایت)

2 پسندیده