تجربیات بین‌المللی مشارکت شهروندان در قانون‌‌نویسی

گردآوری اسناد و تجربیات بین‌المللی در حوزه مشارکت شهروندان در حوزه قانون‌‌نویسی


برای اطلاعات بیشتر پرونده قانون‌نویسی جمعی را در شفافیت برای ایران بخوانید:
http://l.tp4.ir/crowdlaw

چارچوب مشارکت شهروندان در قانون‌گذاری در آفریقای جنوبی:

image

دانلود سند

تجربه ایالت British clumbia کشور کانادا در رابطه با مشارکت شهروندان

https://engage.gov.bc.ca/govtogetherbc/

مطالعه موسسه گاولب در این رابطه

سایت بسیار جالب برای مشارکت شهروندان در اسپانیا

شفافیت / داده باز / جمع‌سپاری در یک جا

http://www.gardena.euskadi.eus/inicio/

برخی مثال‌های دیگر:

توجه: ممکن است برخی موارد زیر در http://l.tp4.ir/crowdlaw معرفی شده باشند.

سایت بانک جهانی تجربیات ارزشمندی را در این حوزه جمع‌آوری کرده است:
http://rulemaking.worldbank.org/

موسسه Govlab در خبرنامه جدید خود جزئیات جدیدی از پروژه crowd.law را به شرح زیر منتشر کرده است:

With rates of trust in government at historic lows, the legitimacy of traditional representative models of lawmaking — often conducted by professional staff and politicians working behind closed doors and distorted by political party agendas–is called into question. New forms of public participation could help to improve both legitimacy and effectiveness by introducing more data and diverse viewpoints at each stage of the lawmaking process.

CrowdLaw is the practice of using technology to tap the intelligence and expertise of the public in order to improve the quality of lawmaking. Around the world, there are already over two dozen examples of local legislatures and national parliaments turning to the Internet to involve the public in legislative drafting and decision-making. These ambitious crowdlaw initiatives show that the public can, in many cases, go beyond contributing opinions and signing petitions online to playing a more substantive role, including: proposing legislation, drafting bills, monitoring implementation, and supplying missing data. Through such processes, the public becomes collaborators and co-creators in the legislative process to the end of improving the quality of legislative outcomes and the effectiveness of governing.

جزئیات کامل را در سایت crowd.law بخوانید.

سایت پروژه:

https://crowd.law/

1 پسندیده

یکی از بسته‌های مطالعاتی منتشر شده توسط GovLab به موضوع crowdlaw اختصاص دارد. در مقدمه این فهرست آمده است:

The public is beginning to demand — and governments are beginning to provide — new opportunities for the engagement of citizens on an ongoing basis as collaborators in public problem-solving rather than merely as voters. Nowhere is the explosion in citizen participation accelerating more than in the context of lawmaking, where legislators and regulators are turning to new technology to solicit both public opinion and know-how to improve the legitimacy and effectiveness of the legislative process.

برای مشاهده‌ی بسته‌ی مطالعاتی لینک زیر را ببینید:

http://thegovlab.org/the-govlab-selected-readings-on-crowdlaw/

یادداشت خانم بث نوک در سایت فوربس در رابطه با قانون‌سپاری و حرکت ورای صندوق رآی

[center]

[/center]

با امکان اعمال فیلترهای مختلف:
[center]

[/center]

روش جالب پارلمان استونی در دریافت مشارکت مردم در حوزه‌ی قانون‌نویسی

وبسایت مشارکت جویی پارلمان استونی

1 پسندیده

کتاب «پارلمان و دموکراسی در قرن بیست و یک»، چاپ شده در مرکز پژوهش‌های مجلس به این موضوع می‌پردازد:

کتاب «پارلمان و دمکراسی در قرن بیست و یکم» منتشر شد

کتاب «پارلمان و دمکراسی در قرن بیست و یکم» توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چاپ و منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: اتحادیه بین‌المجالس برای بررسی و تقویت ارتباط میان نهاد پارلمان و دمکراسی، اقدام به آماده‌سازی کتابی با عنوان «پارلمان و دمکراسی در قرن بیست و یکم: راهنمایی برای عملکرد مناسب» به قلم دیوید بیتام کرده است. این کتاب راهنما، برای شناسایی ارزش‌های محوری یک پارلمان دمکراتیک و همچنین نمایش نحوه به کارگیری این ارزش‌ها در رویارویی با چالش‌های قرن بیست و یکم از سوی پارلمان‌هاست.

هسته اصلی این کتاب برگرفته از اظهارنظرها و ایده‌هایی است که اعضای اتحادیه بین‌المجالس بیان کرده و ضمن آن برخی از چالش‌هایی که در حال حاضر با آن مواجه هستند را تشریح کرده و با اشتراک گذاشتن برخی تجارب خود‌، دیگران را نیز در این تجارت سهیم کرده‌اند. هرچند موضوعاتی که در این کتاب به آنها پرداخته می‌شود الزامی به پذیرش آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، اما بدون شک بهره‌گیری از تجارب بشری که در جوامع مختلف و طی دوره‌های زمانی طولانی مدتی کسب شده‌اند می‌تواند نظام حقوق داخلی را برای وصول به اهداف خود یاری رساند. به همین دلیل آشنایی با راهکارها و معیارهایی که در نظام‌های حقوقی رایج مطرح می‌شود برای اندیشمندان و برنامه‌ریزان نظام حقوق داخلی امری ضروری و مثمرثمر خواهد بود و می‌تواند در طراحی یا اصلاح ابعاد مختلف این نظام حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.

بنابراین گزارش، کتاب «پارلمان و دمکراسی در قرن بیست و یکم» در قالب 8 فصل تحت عناوین مقدمه، یک پارلمان نماینده، پارلمان باز و شفاف، پارلمان در دسترس، پارلمان پاسخگو، پارلمان کارآمد(1): کارآمدی در سطح ملی، پارلمان کارآمد(2): دخالت پارلمان در امور بین‌المللی و آینده پیش‌رو، تدوین شده است.

کتاب «پارلمان و دمکراسی در قرن بیست و یکم» توسط علی بهادری جهرمی و تعدادی از همکاران وی ترجمه و در 276 صفحه منتشر و 120 هزار ریال قیمت‌گذاری شده است.

متن انگلیسی خلاصه کتاب
متن انگلیسی کتاب

1 پسندیده