شفافیت در صنایع غذایی

پایشگر نظام سلامت در پست وبلاگی در رابطه با شفافیت در صنایع غذایی توضیحات جالب و خواندنی داده است.
خلاصه:

نگرانی مردم در مورد غذاهایی که می‌خورند هر روز بیشتر می‌شود. آنها می‌خواهند بدانند چیزی که می‌خورند از چه چیزی و چگونه تهیه شده است؟ به نظر می‌رسد نه تنها دانستن این موضوع حق طبیعی آنهاست بلکه همانطور که قرآن می‌فرماید وظیفه‌ی انسان است که این کار را انجام دهد: «انسان باید در غذای خود بنگرد»(عبس/24).

امّا امروزه فرایند تولید خوراکی به شدت غیر شفاف شده است و مردم از این عدم شفافیت نگران و ناراضی هستند زیرا نمی‌توانند ببینند غذای آنها از چه چیزی و چگونه تولید شده است. بعلاوه هر روز فناوری‌های جدیدی از راه می‌رسند و صنایع غذایی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. برای مثال فناوری تغییر ژنتیک منجر به تولید خوراکی‌های تراریخته شده است که نگرانی‌های بسیاری در سطح جهان ایجاد کرده است.

برای مطالعه به لینک زیر مراجعه کنید:

منبع