وبگاه روشن(رصد روایی و شفافیت ایران)

:bulb:روشن؛ رصد #روایی و #شفافیت ایران | سنجش میزان شفافیت شوراهای شهر با حمایت از راه اندازی #وبگاه_روشن

آگاهی افکار عمومی از اهمیت تصمیمات شوراها در زندگی روزمره همه شهروندان و لزوم اطلاع دقیق عموم مردم از نحوه عملکرد اعضا و چگونگی تصمیم گیری و مشارکت نخبگان در اداره شهرها موجب شده است در دور جدید شکل گیری شوراهای شهر، مطالبه شفافیت شوراها و شهرداری‌ها به یکی از خواسته های اصلی شهروندان و جامعه دانشگاهی بدل شود.

:ballot_box_with_check:️ مطالبه شفافیت به مثابه یک حق عمومی در بسیاری از شهرها علی الخصوص کلان شهرها با توجه به مسائل به مراتب پیچیده تر آنها، طی ماه‌های اخیر رو به فزونی بوده است. این مطالبه ۷صریح که در صورت تحقق می تواند عملکرد پارلمان های محلی و چگونگی هزینه کرد سرمایه های شهروندان را در معرض نظارت و قضاوت عمومی قرار دهد، نیازمند ایجاد بسترهایی است که تمام شهروندان بتوانند به سهولت از میزان شفافیت شهر خود و مقایسه آن با سایر شهرهای پیشرو و تعهد نمایندگان شان به شفافیت وعده داده شده مطلع شوند و به مرور به بخشی از حافظه تاریخی مردم هر شهر تبدیل شود.

گروه مطالعات شهری فاطر، به منظور تحقق #شفافیت_واقعی در عملکرد اعضای شورای شهر و ساختار شوراها، اقدام به استخراج مهمترین شاخص‌های شفافیت شوراها و طراحی «پایگاه اینترنتی روشن» در سطح ملی نموده است. هدف اصلی از ایجاد این وبگاه در گام اول، رصد اظهارات و عملکرد اعضای شوراهای شهر و در گام های آتی می تواند شفافیت سایر شوراهای بومی و استانی را نیز مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد.

:white_check_mark: #روشن یک سامانه سنجش و نظارت مردمی است که تنها با حمایت مادی و معنوی عموم مردم می تواند راه اندازی شود و میبایست صرفا وامدار مردم عزیز #ایران باشد و خود را متعهد به صیانت از منافع عمومی بداند. این فعالیت اجتماعی یقیناً برای حفظ استقلال خود و تاثیرگذاری مطلوب بر مسئولین به حمایت تک تک افراد جامعه نیازمند است:pray:

:small_blue_diamond: با مراجعه به این لینک :point_left: Roshan.site میتوانید به راه‌اندازی #وبگاه_روشن و سایر فعالیت‌های اجتماعی و تخصصی مرتبط کمک نمایید.

رصد و تحلیل عملکرد شورا و شهرداری↙️
:link: Telegram: Join Group Chat

1 پسندیده