اخبار داخلی مرتبط با حوزه فساد و مبارزه با فساد

تلاشی برای جمع‌آوری اخبار مرتبط با فساد و مبارزه با فساد
پست‌ها طوری باشد که قابل استناد باشد

خوانساری: اوضاع فساد روز به روز وخیم‌تر می‌شود

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اوضاع فساد روز به روز وخیم‌تر شده است، گفت: در حال حاضر ۱.۵میلیون نفر در حال مهاجرت از کشور هستند که عمدتا افراد نخبه و تحصیلکرده کشور را در برمی‌گیرد.

خبر