انیمیشن‌های دیرین دیرین مرتبط با شفافیت و مبارزه با فساد

شما هم در تکمیل این فهرست کمک کنید:

پیرامون شفافیت


20 اردیبهشت 96:
https://www.aparat.com/v/yDCeZ


24 اردیبهشت 96:
https://www.aparat.com/v/uBILR


24 اردیبهشت 96:
https://www.aparat.com/v/vpfLo

پیرامون فساد:


15 آذر 94:
https://www.aparat.com/v/n0NYq


5 شهریور 96:
https://www.aparat.com/v/DrVLO


17 شهریور 95:
https://www.aparat.com/v/y5dpA


25 بهمن 96:
https://www.aparat.com/v/ftMSD


3 بهمن 96:
https://www.aparat.com/v/jTrxi


22 اردیبهشت ۹۷:
https://www.aparat.com/v/59HdM

4 پسندیده

https://www.aparat.com/v/XGtPH

1 پسندیده

14 مرداد 97:
https://www.aparat.com/v/fuCto

مجموعه طنز «دیرین دیرین» در این قسمت به مساله بسیار مهم شفافیت حقوق و مزایا مسئولین پرداخته است. طبق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف بوده است تا پایان سال 96، سامانه‌ای برای اعلام عمومی حقوق و مزایای مسئولین راه‌اندازی نماید. با وجود گذشت چندین ماه از آخرین مهلت قانونی، تاکنون این سامانه راه‌اندازی نشده است.

3 پسندیده

27 مرداد 97:
https://www.aparat.com/v/7CKvl

29 مرداد 97:
https://www.aparat.com/v/ocZA4

3 شهریور 97:
https://www.aparat.com/v/mIjHE

https://www.aparat.com/v/4nRqx

https://www.aparat.com/v/D78g1

1 پسندیده

5 شهریور 97:

2 پسندیده

6 دی‌ماه 97:
https://www.aparat.com/v/HUwmI

2 پسندیده